Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van www.nettorama.nl. De algemene voorwaarden gelden ook voor klanten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1. Privacy
De gegevens die via onze website verstrekt worden behandelen wij vertrouwelijk en leggen wij vast in een bestand. Jouw gegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is.

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak www.nettorama.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruikt Nettorama 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je www.nettorama.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten en beelden berusten bij BV Nettorama Verbruikersmarkten en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie, logo’s en afbeeldingen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Als je ons een bericht stuurt, geef je BV Nettorama Verbruikersmarkten daarmee het recht dat bericht (inclusief de door jouw opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan jou verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

3. Veiligheid
Wij doen ons best om onze website virusvrij te houden. Wij kunnen de virusvrijheid van onze website echter niet garanderen.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor aanbiedingen verwijzen wij je naar punt 5. 

5. Aanbiedingen
De aanbiedingen zijn geldig vanaf maandag t/m zondag, tenzij anders vermeld. Voor aanbiedingen geldt altijd dat deze niet geldig zijn voor wederverkopers. BV Nettorama Verbruikersmarkten behoudt zich het recht om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen. Voor al onze aanbiedingen geldt: maximaal 6 stuks per klant.

6. Inhoud website
Wij streven ernaar om de juiste productinformatie te vermelden en de juiste afbeelding te tonen. Het kan voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

7. Informatie via de websites
De informatie op de website wordt veelvuldig aangepast. Indien je fouten op de website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als je dat meldt via onze klantenservice. De Nettorama website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Echter kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

8. Wijzigingen
BV Nettorama Verbruikersmarkten kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie is te lezen op onze website.
 
Laatste wijziging: 15-05-2023