Privacy statement

Wat goed dat je checkt hoe het zit met jouw privacy. Jouw privacy is voor Nettorama van groot belang. Nettorama doet er alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen, omdat we het fijn vinden dat je boodschappen doet bij Nettorama. In deze privacyverklaring leggen we precies uit welke informatie wij verzamelen en hoe we deze informatie met zorg behandelen. En jouw persoonsgegevens? Die bewaken wij op alle mogelijke manieren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn namelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgronden wij dit doen. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
  • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de klantenservice via het contactformulier

Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
BV Nettorama Verbruikersmarkten
Wilhelminakanaal-Zuid 120
4903 RA  Oosterhout 
0162-4559250

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Dit doen wij altijd op basis van jouw toestemming. Bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met je opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

  • Naam en voorna(a)m(en);
  • Geslacht;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Technische gegevens van de apparatuur die je gebruikt (bijvoorbeeld van je smartphone/laptop/tablet) en de gebruikte software.
  • Jouw surfgedrag op de website, waaronder de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

Doeleinden verwerking
Nettorama verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om met je te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
Om je vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
Om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.
We leggen camerabeelden in onze panden vast voor de veiligheid en eigendommen van onze klanten, bezoekers en medewerkers. Maximaal bewaartermijn van 4 weken, tenzij er sprake is van een (vermoedelijk) incident.

Nettorama verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Nettorama een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Nettorama mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij je niet goed in staat stellen om aan je eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen
Nettorama bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden en/of nodig is om te voldoen aan een op haar rustende wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
Nettorama zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

  • Vion Retail Nederland: om je vragen te beantwoorden of om jouw klachten te behandelen;
  • Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A.: om je vragen te beantwoorden of om jouw klachten te behandelen;
  • Overige leveranciers: om je vragen te beantwoorden of om jouw klachten te behandelen;
  • Hostingpartij van de website inclusief de developer.

Met uitzondering van de hierboven genoemde derde partijen, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Nettorama geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Nettorama er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, postcode en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je onze aanbiedingen en o.a. informatie over onze producten en diensten. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je jouw afmelding doorgeven aan onze klantenservice. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunnen we ermee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar dan werken sommige functionaliteiten van onze website niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Meer informatie over cookies vind je in onze disclaimer en cookieverklaring. Toch hebben wij geen volledige controle op wat deze bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Voor de inhoud van deze andere websites kan Nettorama geen verantwoordelijkheid dragen. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics-cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Beveiliging
Nettorama hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord;
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • Nettorama maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer Protocol) voor de website voor de contactformulieren;
  • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Nettorama of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Nettorama een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
  • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
  • De vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten worden ten alle tijd gegarandeerd;
  • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
  • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Bij de klantenservice van Nettorama kun je terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Nettorama van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Heb je nog vragen over het privacy beleid van Nettorama dan kun je contact opnemen met de Nettorama klantenservice via het contactformulier.

Back-up
Voor de continuïteit van onze systemen maken wij een back-up. Dit zal niet gebruikt worden voor herleiding naar gegevens.

Laatste wijziging: 05 juni 2023